CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ CĂN HỘ MILLENNIUM

 

1. Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà chung cư Millennium? 
- Công ty Savills  
2. Phí bảo trì chung cư Millennium 2% phải đóng khi nào? Phí này được tính như thế nào? 
- Phí bảo trì 2% được đóng trước khi nhận bàn giao căn hộ Millennium. 
- Phí này được tính trên giá bán chưa bao gồm VAT. 
3. Giá bán căn hộ Millennium đã bao gồm tiền sử dụng đất chưa? 
- Giá bán căn hộ Millennium đã bao gồm tiền sử dụng đất của dự án  
4. Khách hàng phải trả phí quản lý bao nhiêu? Phí quản lý có thay đổi theo thời gian? Và phí này dựa trên cơ sở nào để tính? Khi nào mới đóng phí này? 
- Phí quản lý đã được quy định trong Hợp đồng mua bán
- Tùy theo tình hình quản lý, vận hành nhà chung cư nếu phí quản lý không đảm bảo để hoạt động thì Chủ đầu tư (trong thời gian Ban Quản Trị chưa thành lập) hoặc Ban quản trị xem xét điều chỉnh trên cơ sở lựa chọn Đơn vị quản lý phù hợp thông qua của Hội nghị  nhà chung cư 
- Phí này được tính toán dựa trên các chi phí phải trả để vận hành nhà chung cư như: chi phí cho ban quản lý/ Ban quản trị hoạt động, chi phí vệ sinh, chi phí bảo vệ, chi phí cây xanh và các chi phí khác có liên quan… 
- Nhưng chi phí này không bao gồm chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư (Điều 106 Luật nhà ở 2014).  
5. Khách hàng phải đóng các loại phí nào khi cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ Millennium? 
- Thuế trước bạ: 0,5% trên giá trị căn hộ (giá trị căn hộ để tính thuế không phải là giá trị theo Hợp đồng mua bán mà sẽ được tính theo quy định của nhà nước => thông thường giá trị này thấp hơn giá trị trên Hợp đồng mua bán). 
- Lệ phí đo vẽ (hiện nay mức phí này khoảng trên dưới 1 triệu/căn) 
- Phí thẩm định, kiểm tra bản vẽ (phí này theo quy định của cơ quan nhà nước và hiện nay một số quận huyện đã bỏ lệ phí này => phí này khoảng 100 – 300 ngàn).   

1. Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà chung cư Millennium

 

Đơn vị quản ly vận hàng tòa nhà Millennium là Công ty Savills

Công ty Savills

 

- Đơn vị quản ly vận hàng tòa nhà Millennium là Công ty Savills. Savills là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về lĩnh vực dịch vụ quản lý chuyên nghiệp tại Châu Á – Thái Bình Dương với hơn 65 triệu m2 diện tích thương mại, nhà ở cao cấp, trung tâm mua sắm và các diện tích công nghiệp khác. Ở Việt Nam, chúng tôi hiện nay quản lý khoảng (2,5 triệu m2), bao gồm trung tâm thương mại cao cấp và khu căn hộ cao cấp.

-Savills nhìn nhận việc quản lý bất động sản là một dịch vụ hướng về khách hàng, trong đó Savills cung cấp những dịch vụ cao hơn tiêu chuẩn thông thường.


2. Phí bảo trì chung cư Millennium 2% phải đóng khi nào? Phí này được tính như thế nào? 

 

Căn Hộ Millennium

 Phối cảnh Căn Hộ Millennium

 

- Phí bảo trì 2% được đóng trước khi nhận bàn giao căn hộ Millennium

- Phí này được tính trên giá bán chưa bao gồm VAT. 


3. Giá bán căn hộ Millennium đã bao gồm tiền sử dụng đất chưa? 

- Giá bán căn hộ Millennium đã bao gồm tiền sử dụng đất của dự án.

 
4. Khách hàng phải trả phí quản lý bao nhiêu? Phí quản lý có thay đổi theo thời gian? Và phí này dựa trên cơ sở nào để tính? Khi nào mới đóng phí này? 

- Phí quản lý đã được quy định trong Hợp đồng mua bán căn hộ Millennium

- Tùy theo tình hình quản lý, vận hành nhà chung cư nếu phí quản lý không đảm bảo để hoạt động thì Chủ đầu tư (trong thời gian Ban Quản Trị chưa thành lập) hoặc Ban quản trị xem xét điều chỉnh trên cơ sở lựa chọn Đơn vị quản lý phù hợp thông qua của Hội nghị  nhà chung cư 

- Phí này được tính toán dựa trên các chi phí phải trả để vận hành nhà chung cư Millennium như: chi phí cho ban quản lý/ Ban quản trị hoạt động, chi phí vệ sinh, chi phí bảo vệ, chi phí cây xanh và các chi phí khác có liên quan… 

- Nhưng chi phí này không bao gồm chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư (Điều 106 Luật nhà ở 2014).  


5. Khách hàng phải đóng các loại phí nào khi cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ Millennium? 

- Thuế trước bạ: 0,5% trên giá trị căn hộ Millennium (giá trị căn hộ để tính thuế không phải là giá trị theo Hợp đồng mua bán mà sẽ được tính theo quy định của nhà nước => thông thường giá trị này thấp hơn giá trị trên Hợp đồng mua bán). 

- Lệ phí đo vẽ (hiện nay mức phí này khoảng trên dưới 1 triệu/căn) 

- Phí thẩm định, kiểm tra bản vẽ (phí này theo quy định của cơ quan nhà nước và hiện nay một số quận huyện đã bỏ lệ phí này => phí này khoảng 100 – 300 ngàn).   

 

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận thông tin bất động sản mới nhất từ ViHomes chúng tôi

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.